De Digitale Arena

Laatste update juli 2016

Welkom bij de Digitale Arena, het digitale archief van de Charters en het Oud Notarieel Archief van Delft, Nootdorp, Rijswijk en de Crimineelboeken van Delft.
Er wordt al enige tijd gewerkt aan het digitaliseren en indiceren van de Charterverzameling (vanaf 1246) en het Oud Notarieel Archief van Delft (1572-1842) en sinds kort het Notarieel van Nootdorp (1722 – 1820) en Rijswijk (1653 - 1916). Dit wordt gedaan door een enthousiaste en groeiende groep vrijwilligers. Deze projecten gaan vele jaren duren maar de voortgang en resultaten kunt u al zien en doorzoeken op deze website. In deze archieven zit prachtig materiaal verborgen dat nu aan u ter beschikking komt. De omschrijving ‘ter beschikking’ moet u in dit geval letterlijk nemen want bij elke treffer die u krijgt na een zoekopdracht, kunt u met ‘Toon de akte’ doorklikken naar de scans van de originele akten.

Wat vindt u in de charters
In totaal bezit Archief Delft 5047 charters (stand januari 2011) Charters zijn een bijzonder soort archiefstukken. Ze zijn geschreven op perkament en ter bekrachtiging voorzien van één of meer zegels. De zegels kunnen uithangend zijn of op het stuk gedrukt. Deze zegels van bijenwas zijn erg kwetsbaar en raken makkelijk beschadigd. Daarnaast werden de documenten vaak opgevouwen en is het perkament gebogen geraakt, waardoor ze lastig te lezen zijn. De afgelopen jaren zijn daarom alle charters gevlakt, gerestaureerd en gedigitaliseerd.

Charters werden opgesteld als bewijs van een rechtshandeling. Deze stukken kunnen heel groot zijn. Het privilege uit 1246, tevens het oudste stuk van Archief Delft, waarin aan Delft stadsrechten werden verleend, is circa één bij één meter. Het Groot Privilege uit 1477, verleend door hertogin Maria van Bourgondië, is zelfs zo’n twee meter lang, het zegel eronder is ruim een decimeter in doorsnede.

Dit soort privileges betreffen echter maar een klein deel van het totale aantal charters. Het overgrote deel heeft betrekking op het transport van onroerend goed. Een veel kleiner deel betreft schuldbekentenissen. Ook testamenten werden tot het begin van de 17e eeuw als charter uitgegeven. Daarnaast is er nog een klein aantal akten betreffende belening met heerlijke goederen, schenkingen, vonnissen en overeenkomsten tussen particulieren.

Wat vindt u in het notarieel archief.
Vaak bestaat de indruk dat het grootste deel van dit archief bestaat uit testamenten en huwelijksvoorwaarden, maar tot nu toe geldt dit slechts voor bijna 26% van de ingevoerde akten. De rest van de akten heeft betrekking op de meer dagelijkse zaken als koop, huur, burenruzie, handel, vaderschap, voogdij etc. en juist die geven ons een gedetailleerd beeld van de samenleving in verschillende tijden. Deze beelden kunnen treurig, schilderachtig of misschien zelfs komisch zijn, maar zeker ook verhelderend en herkenbaar. Bij veel genealogieën zullen deze gegevens familierelaties duidelijker maken en u veel informatie geven voor het schrijven van uw familiegeschiedenis. Voor onderzoek naar specifieke onderwerpen als kunst, religie, criminaliteit, sociale wetenschappen etc. is het Oud Notarieel Archief van Delft, Rijswijk en Nootdorp een rijkgevulde schatkamer.

Wat vindt u in de crimineelboeken.
In de crimineelboeken staan de vonnissen die gewezen zijn door de schepenen van Delft tussen oktober 1536 en februari 1811. Het meest voorkomende misdrijf is diefstal maar direct gevolgd door geweldpleging en overspel. Ook zijn er vermeldingen van lijkschouwingen met uitspraken omtrent de doodsoorzaak. (zie archiefnr. 13 inv.nr. 46 t/m 53) Voor de periode 1654 – 1743 zijn ook de processen verbaal en verklaringen van getuigen nog aanwezig, deze worden in de toekomst ook gedigitaliseerd. (zie archiefnr. 13 inv.nr. 57 t/m 65)

Waar wordt aan gewerkt.

Momenteel voeren wij de protocollen in van de volgende notarissen:

Notarissen DelftWerkzame periodeInventarisnummers
Jacob Jans Borgersz. 1574 - 1600inv.nr. 1506 - 1514 (klaar)
Jan Jansz. Bom 1578 - 1597inv.nr. 1515 - 1519 (klaar)
Hugo van Heusden 1580 - 1590inv.nr. 1520 - 1520 (klaar)
Cornelis van Westerbaen 1588 - 1608inv.nr. 1521 - 1525
Vranck van Uytenbrouck 1592 - 1624inv.nr. 1526 - 1535
Jacob Dassegny1592 - 1613inv.nr. 1536 - 1538 (klaar)
Herman Cornelis van Overgaeu1605 - 1620inv.nr. 1539 - 1547 (klaar)
Jan de Molijn1601 - 1622inv.nr. 1548 - 1569
Henrick Vockestaert1610 - 1634inv.nr. 1570 - 1574
Guilliaume de Graeff1623 - 1648inv.nr. 1701 - 1723
Adriaan Rijshouck1606 - 1648inv.nr. 1758 - 1824
Johan van Ruyven 1638 - 1670inv.nr. 1958 - 1969 (klaar)
Schalckius van der Walle 1643 - 1662inv.nr. 1970 - 1973
Govert Rota1640 - 1659inv.nr. 1974 - 1991
Frans Boogert1642 - 1644inv.nr. 1992 - 2014
Cornelis Adriaensz Georgin1650 - 1670inv.nr. 2083 - 2089
Frans van Hurck1650 - 1687inv.nr. 2090 - 2102
Johannes Ranck1652 - 1682inv.nr. 2104 - 2127
George van Ophoven1683 - 1692inv.nr. 2390 (klaar)
Johannes de Bries1685 - 1730inv.nr. 2391 - 2424
Willem Broccart1686 - 1691inv.nr. 2425 (klaar)
Adriaen Leeuwenhoeck1687 - 1729inv.nr. 2426 - 2457
Hendrik Brouckman1687 - 1691inv.nr. 2458
Pieter Coel1691 - 1733inv.nr. 2459 - 2498
Cornelis van der Sleyden 1694 - 1722inv.nr. 2508 - 2534 (klaar)
Cornelis ’s-Gravesande1696 - 1717inv.nr. 2535 - 2547 (klaar)
Hoppesteijn van Leeuwen1702 - 1724inv.nr. 2548 - 2576 (klaar)
Hubert Zagius1705 - 1708inv.nr. 2527 (klaar)
Willem Vlaardingerwoud1709 - 1741inv.nr. 2578 - 2608
Jacob van der Werff1708 - 1711inv.nr. 2609 - 2620
Jurianus van der Cost1710 - 1714inv.nr. 2621 (klaar)
Francois Boogert1714 - 1766inv.nr. 2622 - 2647
Christiaan Westakker1767 - 1809inv.nr. 3149 - 3183
Jacobus van Koetsveld1766 - 1811inv.nr. 3184 - 3259
Abram Petersen1789 - 1821inv.nr. 3260 - 3296
Pieter van Ruijven1768 - 1770inv.nr. 3308 - 3313 (klaar)
Thomas G. Maisonnet 1772 - 1789inv.nr. 3314 - 3324
Jan Jacob Goeverneur 1772 - 1803inv.nr. 3325 - 3349 (klaar)
Hugo A. Zwaanshals1780 - 1788inv.nr. 3350 - 3353 (klaar)
Reijer Geesteranus1776 - 1788inv.nr. 3354 (klaar)
Gijsbertus van Hasselt1780 - 1819inv.nr. 3355 - 3433
  
Notarissen NootdorpWerkzame periodeInventarisnummers
Johan Hector Scheffer1722 - 1765inv.nr. 6375 - 6381
  
Notarissen RijswijkWerkzame periodeInventarisnummers
Johannes van Oldersom1723 - 1728arch.nr. 730 inv.nr 14 - 15 (klaar)
Christiaan van Groenesteijn1728 - 1769arch.nr. 730 inv.nr. 16 - 24
Cornelis Otto Johan Hasselman1811 - 1822arch.nr. 730 inv.nr. 25 - 31
  
CrimineelboekenPeriodeInventarisnummers
archiefnummer 00131536 - 1591inv.nr. 00046
archiefnummer 00131591 - 1619inv.nr. 00047
archiefnummer 00131619 - 1653inv.nr. 00048 (klaar)
archiefnummer 00131653 - 1684inv.nr. 00049 (klaar)
archiefnummer 00131684 - 1726inv.nr. 00050 (klaar)
archiefnummer 00131726 - 1781inv.nr. 00051 (klaar)
archiefnummer 00131782 - 1805inv.nr. 00052 (klaar)
archiefnummer 00131806 - 1811inv.nr. 00053 (klaar)

Een charter
Een charter
Een pagina uit het Oud Notarieel Archief
Een pagina uit het Oud Notarieel Archief

Kijk voor zoekinstructies en uitleg van de resultaten onder de optie ‘Hulp en Tips’.