Hulp & Tips Digitale Arena

Zoeken

De meest gebruikte zoekingang is natuurlijk die van Familienaam, maar u kunt ook zoeken op elk item dat u ziet op het zoekscherm. Combinaties van zoekingangen zijn ook mogelijk; zo kunt u bijvoorbeeld zoeken naar onroerend goed in Delft met de Functie brouwerij of, indien u zoekt naar de naam van een huis of stuk land, in het veld Toponiem.

Omdat er zoveel soorten akten zijn, die bovendien over veel verschillende zaken gaan, is er de mogelijkheid om te zoeken in een bepaalde aktesoort, bijvoorbeeld testamenten of inventaris, zodat u een meer gericht resultaat krijgt. Als u heel specifiek zoekt naar een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld naar militaire zaken of nijverheid en handel, dan kunt u dat bij rubrieken instellen. U krijgt dan alleen de akten die op dat onderwerp betrekking hebben. Is het aanbod dan nog te groot, dan kunt u de selectie verfijnen door een keuze te maken uit de lijst trefwoorden die bij de rubriek hoort.

Wildcards:
Binnen alle zoekvelden kunnen de wildcards “*” en “?” gebruikt worden.
*: vindt woorden met één of meer extra karakters en het woord zelf
?: vindt alleen woorden met één karakter op de plaats van het vraagteken

Voorbeeld:
- zoeken op hor* in het veld Familienaam levert onder andere Horst, Horstman, Horen
- zoeken op hor?t of hors? * in het veld Familienaam levert alleen Horst op

Het veld Ligging in het zoekvenster zoekt zowel in het veld Straatzijde als in het veld Beschrijvende belending. Het kan dus gebeuren dat als u zoekt op *Ketelpoort*, u dit woord soms onder Straatzijde en soms onder Belending terugvindt in de detailgegevens van een akte.

Oude en nieuwe spelling

De velden Beroep en Plaats onroerend goed zijn zoveel mogelijk in de moderne spelling ingevoerd, dus het beroep backer zult u vinden als bakker en de beroepen out schoenmaecker of schoenlapper als schoenmaker. De namen van de personen zijn in de oude spelling, dus op de schrijfwijze waarop ze voorkomen op de akte, ingevoerd.

De akten

Als u een lijst met treffers hebt, dan kunt u doorklikken naar de gegevens van die specifieke akte. Dit kan per akte zeer verschillend zijn. Soms vermeldt een testament alleen de twee comparanten, maar in een boedelscheiding kunnen meer dan honderd personen voorkomen. Wij hebben er voor gekozen de primaire gegevens op te nemen en geen beschrijving te maken van de handeling. In plaats daarvan kunt u, via het knopje Toon akte, de originele akte oproepen en de gevonden gegevens in hun context lezen. Bij de gegevens staat het folionummer waar het gevonden is, zo is een persoon of huis snel gevonden. Dit is vooral bij grote akten een fijne optie.

Printen van de scans

Als u de scan in beeld heeft, kunt u de scan ook naar een printer sturen. Klik hiervoor op de rechtermuisknop en kies Print, dan word het venster Afdrukken geopend. Hierbinnen kunt u via de knop Voorkeursinstellingen nog specifieke instellingen van uw printer kiezen, zoals Beste kwaliteit of afdrukken in kleur of juist in zwart/wit. De mogelijke opties zijn afhankelijk van uw printer, maar bijna alle printers laten zich zo instellen.
Een aandachtpunt hierbij: het gedeelte wat in de viewer wordt getoond, wordt naar de printer gestuurd wordt, dus als u bent ingezoomd in de scan gaat alleen het ingezoomde gedeelte naar de printer.

Opslaan van de scans

Het is ook mogelijk de scan als bestand te downloaden. U kunt de scan dan later bewerken, printen of als afbeelding opnemen in uw document.